Suchergebnisse 1 bis 36 von 55

Slowakei
3,88 Euro 2019 Kms Eishockey WM 2019 Slowakei
SK201900003
CN st | 999.90

€ 24.95

Slowakei
10 Euro 2019 10 Jahre Euroeinführung in der Slowakei
SK201900021
Silber PP | 900.00

€ 29.50

 
Slowakei
3,88 Euro 2018 Kms Winterolympiade in Pyeong Chang
SK201800001
CN PP | 999.90

€ 49.00

 
Slowakei
3,88 Euro 2018 Kms Winterolympiade in Pyeong Chang
SK201800002
CN PP | 999.90

€ 99.00

 
 
 
Slowakei
3,88 Euro 2018 Kms Winterolympiade in Pyeong Chang
SK201800003
CN st | 999.90

€ 24.95

Slowakei
3,88 Euro 2018 Kurssatz UNESCO - "kleine Holzkirchen"
SK201800004
CN st | 999.90

€ 27.95

 
 
 
 
 
 
Slowakei
2 Euro 2018 25 Jahre Republik Slowakei
SK201800011
CN vz | 999.90

€ 3.50

 
Slowakei
2 Euro 2018 25 Jahre Republik Slowakei - im Blister
SK201800012
CN st | 999.90

€ 10.95

Slowakei
10 Euro 2018 200 Jahre Donau Dampfschifffahrt
SK201800023
Silber PP | 900.00

€ 30.00

 
 
 
 
Slowakei
10 Euro 2018 200 Jahre Donau Dampfschifffahrt
SK201800024
Si st | 900.00

€ 24.75

Slowakei
10 Euro 2018 150. Geburtstag Dusan S. Jurkovic/Architekt
SK201800025
Silber PP | 900.00

€ 30.00

 
 
Slowakei
10 Euro 2018 100. Jahrestag Gründung Tschechoslowakei
SK201800029
Silber PP | 900.00

€ 59.00

 
 
 
Slowakei
10 Euro 2018 300 Geb. Adam Frantisek Kollar
SK201800031
Silber PP | 900.00

€ 30.00

 
 
Slowakei
10 Euro 2018 300 Geb. Adam Frantisek Kollar
SK201800032
Si st | 900.00

€ 27.00

Slowakei
25 Euro 2018 25. Jahre Republik Slowakei
SK201800034
Si st | 999.00

€ 79.00

 
 
 
Slowakei
100 Euro 2018 400. Jahrestag Krönung von Ferdinand II.
SK201800035
Go PP | 900.00

€ 449.00

 
Slowakei
3,88 Euro 2017 Kms 300. Geburtstag Maria Theresia
SK201700001
CN PP | 999.90

€ 46.99

 
Slowakei
3,88 Euro 2017 Kms
SK201700003
CN st | 999.90

€ 25.95

 
 
 
 
 
 
Slowakei
2 Euro 2017 550 Jahre Uni Istropolitana
SK201700011
CN vz | 999.90

€ 3.50

 
 
 
Slowakei
2 Euro 2017 550 Jahre Uni Istropolitana - im Blister
SK201700012
CN st | 999.90

€ 10.00

Slowakei
10 Euro 2017 150. Geb. Bozena Slancikova-Timrava
SK201700021
Silber PP | 900.00

€ 27.91

 
 
Slowakei
10 Euro 2017 150. Geb. Bozena Slancikova-Timrava
SK201700022
Si st | 900.00

€ 23.90

Slowakei
20 Euro 2017 Levoca (Denkmalschutzgebiet)
SK201700023
Silber PP | 925.00

€ 50.00

 
 
 
Slowakei
20 Euro 2017 Levoca (Denkmalschutzgebiet)
SK201700024
Si st | 925.00

€ 44.90

 
 
Slowakei
10 Euro 2017 Grotten des Slowakischen Karstes/UNESCO
SK201700026
Si st | 900.00

€ 25.00

Slowakei
100 Euro 2017 Grotten des Slowakischen Karstes/UNESCO
SK201700031
Go PP | 900.00

€ 425.00